Спомняйки си момента, в който черните дупки станаха мейнстрийм

Спомняйки си момента, в който черните дупки станаха мейнстрийм

Днес физиците приемат съществуването на черни дупки за даденост. Но в средата на 60-те години на миналия век журито все още не беше наясно: дали черните дупки бяха истинска характеристика на нашата вселена или плод на въображението на математиците? Дебатът се промени с историческото сътрудничество между математика Роджър Пенроуз и физика Стивън Хокинг. Четиридесет и пет години след публикуването на техните 1970 г кралско общество хартия, Роджър Пенроуз си спомня откритията, които накараха него и Хокинг да повярват, че черните дупки наистина съществуват направи съществуват и че нашата вселена е започнала с пространствено-времева сингулярност.