Ще продължи ли търсенето на ваксина, тъй като нивата на заразяване с Ебола намаляват?

Ще продължи ли търсенето на ваксина, тъй като нивата на заразяване с Ебола намаляват?

Световната здравна организация за първи път обяви епидемия от ебола в Либерия на 24 март 2014 г. Повече от 24 000 души в крайна сметка бяха заразени. Миналата седмица беше изписан последният известен пациент с ебола в страната. Джон Коен, щатен писател в Наука , обсъжда дали импулсът за разработване на ваксина и лечение ще се запази, тъй като нивата на заразяване намаляват, и разглежда колко по-подготвени бихме били в лицето на ново огнище.