Наблюдавахте… Всичко

Наблюдавахте… Всичко

Преди един месец Science Friday’s отправи предизвикателство. Клубът помоли слушателите да наблюдават всичко, докато не забележат нещо, което ги интересува, да наблюдават това интересно нещо методично, като същевременно водят запис на това, което са забелязали, и след това да споделят наблюденията с клуба. Основателите на научния клуб Ариел Зих и Чарлз Бергквист казват, че слушателят изявления обхващаше цялата гама, от физиката на цигулката до обръщането на есенните листа.