Може ли премахването на въглерода да промени действително намаляването на емисиите?

Може ли премахването на въглерода да промени действително намаляването на емисиите?

Кредит: Shutterstock

Една от технологиите подчертано в последния доклад на IPCC е премахването на въглерода . Да не се бърка с улавяне на въглерод , COдвеотстраняването е процес, който абсорбира COдвевече е в атмосферата и го съхранява другаде. Улавянето на въглерод, от друга страна, премахва COдвеот димни комини, например, преди да попадне във въздуха.

COдветехнологията за отстраняване кара някои учени по климата да се притесняват от наливането на пари в тази нова технология, вместо да намалим зависимостта си от изкопаемите горива.Към Ира се присъединява Амар Бхардвай, сътрудник по политиката за енергийни технологии в Международната агенция по енергетика, който говори за предимствата и недостатъците на премахването на въглерода.


Допълнителна информация