MolecularConceptor Extra: Спомен за Мъри Гел-Ман

MolecularConceptor Extra: Спомен за Мъри Гел-Ман

Мъри Гел-Ман в Ница, Франция, юли 2012 г. Кредит: Melirius, чрез Wikimedia Commons CC BY-SA


Физикът Мъри Гел-Ман почина наскоро на 89-годишна възраст. Той получи Нобелова награда за физика през 1969 г. за работата си върху теорията на елементарните частици и се смята, че е дал името на кварките. Но той беше известен с нещо повече от физика - той беше съосновател на института Санта Фе и шампион на креативността и интердисциплинарните изследвания.

Един от най-големите му интереси беше изследването на „веригата от взаимоотношения“,  която свързва основните физически закони и субатомния свят със сложните системи, които можем да видим, чуем и преживеем. Той се присъедини към Ира през 1994 г., за да обсъдят тези вериги, темата на книгата му „Кваркът и ягуарът“.