Могат ли бебетата да се шегуват?

Могат ли бебетата да се шегуват?

„Смеещо се бебе“ чрез Shutterstock.

Според публикувано изследване в дневника Когнитивна наука , малките деца могат да разберат кога родителите им се шегуват с помощта на ясни социални знаци.

Например, ако родител вдигне чаша вода до лакътя си (сякаш предлага на ставите си питие), възкликвайки „Не се пие така!“ помага на детето си да разбере, че се шегува. (Без този намек децата може да останат да се чудят дали лактите им всъщност са жадни.)[ Науката за хумора не е повод за смях. ]

Проучването установи също, че децата могат да правят разлика между шегата и преструването - две дейности, които, макар и сходни, могат да допринесат за развитието на детето по малко различни начини. Елена Хоичка, психолог по развитието и един от авторите на статията, описва потенциалните ползи за децата от споделянето на напитка с лакътя, хвърлянето на гумено пиле върху главата ви и препускането в галоп като на кон.