Какво всъщност прави HIPAA?

Какво всъщност прави HIPAA?

Кредит: The Gender Spectrum Collection/Zackary Drucker

HIPAA, Законът за преносимост и отчетност на здравното осигуряване, е име, което често се изпуска, но често се разбира погрешно. Мнозина са изненадани да открият, че „P“ означава преносимост, а не поверителност.

Недоразуменията за това какво е защитено от закона са много по-дълбоки от името му. Законът очертава защитата само за здравна информация, споделяна между пациенти и доставчици на здравни услуги. Това означава, че всички лични здравни данни, споделени с някой, който не е изрично упоменат в закона, не са обхванати.Ако приложение за проследяване на цикъл споделя лична здравна информация с Facebook, това не е нарушение на HIPAA. Нито питане за нечий ваксинационен статус.

Гост-домакин Мади София разговаря с Тара Склар, професор по здравно правои директор на Програмата за здравно право и политика в Университета на Аризона, за да обясни какво всъщност се покрива от HIPAA.