Експедиция от 19-ти век до ръба на вулкан

Експедиция от 19-ти век до ръба на вулкан

Следното е откъс от Приключенията на Александър фон Хумболт написана от Андреа Улф и илюстрирана от Лилиан Мелчър.


Извадка от Приключенията на Александър фон Хумболт написана от Андреа Улф и илюстрирана от Лилиан Мелчър. Авторско право на текст © 2019 от Andrea Wulf и авторско право на илюстрации © 2019 от Lillian Melcher. Извлечено с разрешение на Pantheon Books, подразделение на Penguin Random House LLC. Всички права запазени. Никаква част от този откъс не може да бъде възпроизвеждана или препечатвана без писмено разрешение от издателя.