Докато арктическата вечна замръзналост се размразява, микробите започват да действат

Докато арктическата вечна замръзналост се размразява, микробите започват да действат

Ако сте мислили, че нашата атмосфера съдържа лъвския дял от земния въглерод – под формата на въглероден диоксид – помислете отново. Арктическата вечна замръзналост съдържа два пъти повече въглерод във въздуха. И тъй като вечната замръзналост се размразява, което става по-бързо със затоплянето на климата, микробите, живеещи в почвата, могат да се задействат и да произвеждат парникови газове като метан и въглероден диоксид в процеса. Микробиологът Джанет Янсон обяснява какво научават учените за тези малко проучени микробни общности и дали тяхната дейност може да допринесе за изменението на климата.